מה עושים עם הפנסיה כשמתפטרים (או כשמפוטרים)

עצם האפשרות למשוך את כספי הפיצויים מהווה עבור כל אדם שנפלט ממקום עבודתו מעין נקודה של אור. עם זאת, חשוב להבין כי משיכת כספי הפיצויים עלולה לגרום לפגיעה ברמת החיים שאחרי הפרישה לגמלאות וזאת כיוון שהיא מקצצת את החיסכון הפנסיוני בחדות. במילים אחרות ניתן לכתוב שלפני שממהרים למשוך את כספי הפיצויים, מומלץ לעצור לרגע ולהשקיע כמה דקות במחשבה על העתיד.
 

האופן שבו משיכת כספי הפיצויים משפיעה על החיסכון הפנסיוני אינו ברור לקהל הרחב וייתכן מאוד שידע מוקדם בנוגע להשפעה של משיכת הכספים על הפנסיה של העובד השכיר, יגרום לשינוי הבחירה שלו. לפיכך במאמר שלפניכם בחרנו לענות על מספר שאלות חשובות שיש לענות עליהן בנושא זה.
 

באיזה שלב ניתן למשוך את כספי הפיצויים לאחר הפיטורין?

במקרה של פיטורין, יש להגיש למס הכנסה טופס 161 א' סמוך לעזיבת מקום העבודה או מיד עם העזיבה. לפי החוק, המעסיק חייב תוך שלושים יום מניתוק היחסים עם העובד לשלם את הפיצויים אך בפועל ייתכן כי התקופה תימשך בין שישים לתשעים ימים על רקע הבירוקרטיה הסבוכה.
 


רישום ראשוני למערכת לצורך רישום ראשוני במערכת יש להזין
פרטי זיהוי ואימות לצפיה בנתונים
הרשמה
משתמש קיים במידה וביצעת כבר תהליך של הזנת פרטי
זיהוי ואימות הינך משתמש קיים
כניסה

כיצד מחושבים כספי הפיצויים?

באופן עקרוני כספי הפיצויים מחושבים באופן הבא: משכורת בודדת (לפי תלוש המשכורת האחרון) כפול מספר שנות העבודה (במקום ממנו פוטר העובד). לפי חוק פיצויי פיטורין, לאחר הפיטורין המעסיק חייב לשלם לעובד שפיטר או להעביר לידיו את הזכויות על מרכיב הפיצויים בחשבון שבו באופן שוטף נצברו הפיצויים. כמו כן אם נוצר הפרש בין גובה הסכום שהוא צריך לשלם לעובד לבין הסכום שנצבר בחשבון הפיצויים, יהיה עליו להשלים את ההפרש מכיסו. 
 

עם זאת, בפועל הדברים לא תמיד כל כך פשוטים וזאת כיוון שאם העובד חתם על סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין, המעסיק לא יהיה חייב מבחינה חוקית להשלים את ההפרשים בין גובה הסכום שהוא צריך לשלם לעובד לבין הסכום שנצבר בחשבון הפיצויים (אם אכן קיים הפרש).
 

כך לדוגמה אם מדובר בעובד שפוטר לאחר עשר שנות עבודה ומשכורתו האחרונה הייתה בגובה 10000 ₪, הרי שעליו לקבל מאה אלף ₪, אך אם אותו עובד השתכר במהלך חמש השנים הראשונות 7000 ₪ בלבד, הרי שבחשבון הפיצויים שלו הצטבר סכום נמוך יותר. בסכום זה הוא ייאלץ להסתפק אם הוא חתום על סעיף 14 (בנוסף להפסד או לרווח שהכסף רשם לאורך תקופת ההפרשה, בניכוי דמי הניהול כמובן).
 

היתרונות והחסרונות של סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין

היתרון של סעיף 14 בא לידי ביטוי בכך שהוא מגדיר מראש שבין אם העובד יפוטר ובין אם העובד יתפטר, עדיין יהיה זכאי לקבל את כספי הפיצויים. החיסרון של הסעיף בא לידי ביטוי בכך שהוא מסיר מהמעביד את האחריות להשלים מכיסו את ההפרש בין הסכום שנצבר לבין הסכום אותו הוא היה מחויב לשלם לולא היה העובד חתום על הסעיף (השכר האחרון כפול מספר שנות ההעסקה).
 

כיצד משיכה של כספי פיצויים תשפיע בסופו של דבר על הפנסיה?

באופן פשטני וכללי ניתן לכתוב כי המרכיב של הפיצויים עשוי להגיע לשלושים עד חמישים אחוז סך הכול מכלל החיסכון הפנסיוני. לפיכך ניתן לראות כי משיכה של כספי הפיצויים על רקע עזיבה של מקום עבודה, תוביל להקטנת התשלום החודשי לאחר הפרישה בשיעור זה, כלומר בשליש עד חצי מסכום הקצבה הצפויה.
 

כמובן שמדובר בהערכה גסה מאוד וזאת כיוון שלא בוצע חישוב מורכב של השפעת משיכת כספי הפיצויים הפטורים ממס על גובה המס אותו ייאלץ לשלם כשייצא לגמלאות, עת יתחיל לקבל באופן קבוע את הקצבה החודשית, אך בהחלט ניתן לכתוב שככל שימשוך פיצויים רבים יותר שפטורים ממס, כך בהתאם המס שייאלץ לשלם עבור הקצבה החודשית לאחר הפרישה יהיה גבוה יותר.
 

האם ניתן למשוך רק חלק מסוים מכספי הפיצויים?

לא זו בלבד שניתן להחליט איזה סכום מעוניין העובד למשוך מכספי הפיצויים, אלא שאם התקבלה ההחלטה למשוך רק חלק מסוים מהסכום הפטור ממס, הרי שהסכום שיישאר בחשבון הפיצויים, יהיה נזיל ופטור ממס ללא מגבלת זמן, גם למשיכה עתידית.  הדפסה