ביטוח דירה

  • פרטים ראשונים
  • קבלת הצעות 25% הושלמו
  • השלמת פרטים 50% הושלמו
  • תשלום 75% הושלמו
  • סיום תהליך

בשלב זה לא ניתן לבטח נכס שלא משמש למגורים

הוזן כי הנכס אינו משמש למגורים ולכן לא ניתן לקבל הצעה באתר, לפרטים נוספים יש לפנות למוקד 077-6001000.

ביטוח רכב סטטוס פנסיוני ביטוח נסיעות ביטוח משכנתא

בשלב זה לא ניתן לקבל הצעות לביטוח נכס שאינו מבטון או אבן.

ביטוח רכב סטטוס פנסיוני ביטוח נסיעות ביטוח משכנתא
ש"ח
על מנת שנוכל להתאים את הכיסוי הנכון ביותר עבורך, חשוב להקפיד שהערכת שווי התכולה קרובה למציאות כמה שיותר.
(קומות)
שטח המבנה, שטח ברוטו כולל מרפסות, המשמש לחישוב מקורב של שווי הנכס שממנו נגזר מחיר הפוליסה.
מ"ר

בשלב זה לא ניתן לקבל הצעה באתר

הוזן כי היתה תביעה בשנה האחרונה ולכן לא ניתן לקבל הצעה באתר, לפרטים נוספים יש לפנות למוקד 077-6001000.

ביטוח רכב סטטוס פנסיוני ביטוח נסיעות ביטוח משכנתא

בשלב זה לא ניתן לקבל הצעה באתר

הוזן כי היה סרוב לבטח את הנכס ולכן לא ניתן לקבל הצעה באתר, לפרטים נוספים יש לפנות למוקד 077-6001000.

ביטוח רכב סטטוס פנסיוני ביטוח נסיעות ביטוח משכנתא
כיסוי נזקים שנגרמו למבנה כתוצאה מרעידת אדמה. ויתור על סעיף זה מותנה בחתימה על כתב ויתור על הכיסוי.
לתשומת ליבך, תהליך הרכישה באתר מתאפשר לרכישת כיסוי ביטוחי לדירת מגורים מאוכלסת בלבד ולדירה שאינה משמשת לצרכים עסקיים. למידע נוסף יש לפנות למוקד השירות הטלפוני