ביטוח דירה - ביטוח תכולה

  • פרטים ראשונים
  • קבלת הצעות 25% הושלמו
  • השלמת פרטים 50% הושלמו
  • תשלום 75% הושלמו
  • סיום תהליך

תקופת הביטוח:
 
מחשבון תכולה:
פרטי: בית פרטי, קוטג' או דו משפחתי. משותף: בניין דיירים משותף
 
 
משמש לצורך הערכת שווי מקורב לרכוש בבית, השווי המדוייק יקבע ע"י שמאי של חברת הביטוח שיישלח לבית הלקוח.
  משמש לצורך הערכת שווי מקורב לרכוש בבית, השווי המדוייק יקבע ע"י שמאי של חברת הביטוח שיישלח לבית הלקוח.
שווי תכולת הבית, כולל תכשיטים, כפי שנקבע ע"י שמאי   אם ידוע לך שווי התכולה מסקירות שמאי קודמות - לחץ לשינוי
במידה ותידרש הערכת שווי תכולה, יישלח סוקר מבית לוי יצחק, בהתאם לשיקולי חברת הביטוח בלבד וללא עלות.
עבר ביטוחי:
     
 
לביטול כיסוי רעידת אדמה ונזקי טבע סמן: כיסוי נזקים שנגרמו למבנה כתוצאה מרעידת אדמה. ויתור על סעיף זה מותנה בחתימה על כתב ויתור על הכיסוי.     בסיום תדרש לחתום על כתב ויתור כיסוי רעידת אדמה ונזקי טבע


לתשומת לבך, תהליך הרכישה באתר מתאפשר רק לרכישת כיסוי לדירת מגורים מאוכלסת בלבד. אם ברצונך לרכוש ביטוח לדירה לא מאוכלסת או לדירה המשמשת לצרכים עסקיים תוכל לעשות זאת באמצעות מוקד הטלפון

 תנאי השימוש