ביטוח דירה - ביטוח מבנה

  • פרטים ראשונים
  • קבלת הצעות 25% הושלמו
  • השלמת פרטים 50% הושלמו
  • תשלום 75% הושלמו
  • סיום תהליך

תקופת הביטוח:
 
פרטי הנכס:
פרטי: בית פרטי, קוטג' או דו משפחתי. משותף: בניין דיירים משותף
 
 
שטח המבנה, שטח ברוטו כולל מרפסות, המשמש לחישוב מקורב של שווי הנכס שממנו נגזר מחיר הפוליסה.  מ"ר
עבר ביטוחי:
     
 
לביטול כיסוי רעידת אדמה ונזקי טבע סמן: כיסוי נזקים שנגרמו למבנה כתוצאה מרעידת אדמה. ויתור על סעיף זה מותנה בחתימה על כתב ויתור על הכיסוי.     בסיום תדרש לחתום על כתב ויתור כיסוי רעידת אדמה ונזקי טבע


לתשומת לבך, תהליך הרכישה באתר מתאפשר רק לרכישת כיסוי לדירת מגורים מאוכלסת בלבד. אם ברצונך לרכוש ביטוח לדירה לא מאוכלסת או לדירה המשמשת לצרכים עסקיים תוכל לעשות זאת באמצעות מוקד הטלפון

 תנאי השימוש